خطاهای شناختی

۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۱:۳۲ | 4122 | 00:28:53

تحریف ها و خطاهایی که در برداشت ها می کنیم

توضیحات در مورد خطاهای شناختی

خطا ی شناختی یا ( cogntive bias)افکاری هستند که باعث می‌شوند، درک درست و منطقی از مسائل نداشته باشیم. آنها احساسات منفی را در ما تقویت می‌کنند.
خطاهای شناختی هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در مورد رویدادها، ما را به دام خود گرفتار می‌کنند و باعث می‌شوند که ما نتوانیم شرایط موجود را به درستی ارزیابی کرده و بهترین گزینه‌ی پیش رو را انتخاب کنیم.

نظر خود را در مورد خطاهای شناختی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد خطاهای شناختی