روان پادکست

روان پادکست جاییست که ما در هر اپیزود آن یک موضوع یا کتاب روانشناسی را برای شما خلاصه می کنیم.

مکانیسم های دفاعی

۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۷:۴۳ | 6829 | 00:15:51

Defence Mechanism

بی حوصلگی

۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۴:۵۸ | 4303 | 00:19:38

boredom

خطاهای شناختی

۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۱:۳۲ | 3965 | 00:28:53

تحریف ها و خطاهایی که در برداشت ها می کنیم

پرش فکر

۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰۸:۵۳ | 3331 | 00:21:27

چرا فکر ما می پرد ؟

فلسفه ای برای زندگی

۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۲ | 3153 | 00:19:47

A guide to the good life

انزال زودرس

۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۸:۱۸ | 1976 | 00:20:55

premature ejaculasion

خیالپردازی های جنسی

۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۸:۲۰ | 3298 | 00:13:15

sexual fantasy